CV & Publications

Curriculum vitea ir. W.A. Poelman

adres: Arnhemse bovenweg 13, 3708 AA ZEIST
tel. 030-6925139, fax. 030-6911355,
e-mail: w.a.poelman@utwente.nl
geboortedatum/-plaats: 6 juni 1948, Den Haag
Functies:
2008-heden Professor Product Realisatie aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente.
2005- 2008 Associate professor Productontwikkeling aan de Faculteit Bouwkunde van de TU-Delft
2001-2005 lector Product Design & Engineering aan de Hogeschool Utrecht (0,5 fte)
2000- 2001 Onderzoekmanager sectie Product Engineering van de TU-Delft, faculteit OCP (0,8 fte)
1984-heden: Zelfstandig gevestigd als Poelman Partners B.V. te Zeist, Bureau voor “Design management, Design Education and Design Research”
1981-1984: Projectleider en later directeur van Burnaby Lautier Raadgevend Ingenieursbureau B.V. te Leusden
1978-1981: Uitgever technische informatieproducten bij Intermediair c.q. VNU Business Publications
1973-1978: Hoofd ontwikkeling technische leermiddelen en uitgever bij Dijkstra’s Uitgeverij Zeist B.V.
1972-1973: Leraar wiskunde technisch beroepsonderwijs
1969-1972: constructeur regeldrukkers bij Philips
1968-1969: leraar creatieve vakken technisch beroepsonderwijs
Schoolopleiding:
2005: PhD degree Technology Diffusion, TU-Delft
1974: ingenieursdiploma Industrieel Ontwerpen, TU-Delft
1967: HBS-B diploma, Aloysiuscollege, Den Haag
Nevenfuncties:
2007- heden bestuurslid (sinds kort penningmeester) Cityports Academy Rotterdam
2005- heden lid kenniskring Kenniscirculatie Hogeschool Utrecht
1999 lid visitatiecommissie HBO-werktuigbouwkunde
1998- 2003 lid algemeen bestuur van Bond voor Materialenkennis
1988-1998: lid PATO-sectie werktuigbouwkundig en industrieel ontwerpen
1994- 1995 docent aan de Fachhochschule Münster (0,1 fte)
1994- 1999 oprichter en hoofdredacteur tijdschrift “Product”
1985: mede oprichter tijdschrift Industrieel Ontwerpen
1984: mede-oprichter Stichting industrieel ontwerpen Nederland (ioN)
1983-1998: lid KivI-bestuur, afdeling Industrieel Ontwerpen, waarvan acht jaar als secretaris. Sinds 2000 lid van verdienste.
Juries:
Nederlandse Designprijzen
ion-Erkenningen
BOAL aluminiumprijsvraag
EZ materialen prijsvraag
Materials Engineering prijsvraag
Instellingen waar cursussen werd gepresenteerd:
– Universiteit Twente, postacademisch onderwijs
– University of Bath, UK
– PATO
– NaBONT (Nascholing leraren in hoger beroepsonderwijs)
– ioN, Applicatiecursus Industriële Productontwikkeling
– Netwerk van Innovatiecentra (tegenwoordig Syntens)

List of publications

1980 Innovatie, realiteit en realisatie binnen de onderneming Publicatie n.a.v. gelijknamig congres Boek,102 pag. VNU-data-publishing International Amsterdam
1990 Ontwerpers in de industrie Werkdocument constructief technologisch aspectenonderzoek Rapport52 pag. NOTA(Rathenau-instituut) Den Haag
1995 Trilogie Industriële Productontwikkeling Deel 2: Methodologie Boek,444 pag. Lemma Utrecht
1995 Lichter construeren Cursus reader Innovatiecentrum Overijssel Enschede
1995 Nieuwe Materialen en Intergraal Ketenbeheer Evaluatie workshops Rapport48 pag. NOVEM Utrecht
1996 De rol van het CME bij de introductie en toepassing van Jessie onderzoekresultaten Evaluerend onderzoek Rapport18 pag. Centrum voor Micro-elektronica Veenendaal
1996 Technologie audit technische keramiek Een onderzoek naar functionaliteiten Rapport24 pag. Senter Den Haag
1996 Toepassingsmogelijkheden van biopolymeren milieuverkenning Rapport25 pag. NOVEM Utrecht
1996 Handboek voor Materialen & verwerkingstechnieken Vademecum t.b.v. onderwijs en ontwerpbureaus, i.s.m. dhr. Hans Bos Waaldijk Losbladig werk MBP Rotterdam
1997 Toepassing van technische keramiek in serie en massa vervaardigde producten haalbaarheidsstudie Rapport24 pag. Stichting ioN Zeist
1997 Applicatie thixocast materialen Markt- en technologieverkenning Rapport22 pag. Aluminium-centrum Houten
1998 Product Handboek Gids voor materialen en vervaardigingstechnieken Losbladig 444 pag. Wyt Uitgeefgroep Rotterdam
1998 Trilogie Industriële Productontwikkeling Deel 1: Basiskennis Boek,502 pag. Lemma Utrecht
1998 Toepassingsonderzoek van dunne sandwichmaterialen milieuverkenning Rapport64 pag. NOVEM Utrecht
1998 Applicatiestudie Steelite Feasibility study Rapport24 pag. Corus IJmuiden
2001 Trilogie Industriële Productontwikkeling Deel 3: Instrumentele vaardigheden Boek,420 pag. Lemma Utrecht
2001 Technology diffusion through industrial product design engineering paper t.g.v. 7th European Conference on Creativity and Innovation Paper16 pag. Twente University Press Enschede
2002 Van Vuistbijl tot mobieltje entreerede als lector Product Design & Engineering Boek,32 pag. Hogeschool van Utrecht Utrecht
2002 Technology diffusion through industrial product design Paper t.g.v. Tools & Methods of Competitive Engineering Paper8 pag. Millpress Rotterdam
2004 Technology Management in Product Design Paper t.g.v. Tools & Methods of Competitive Engineering Paper8 pag. Millpress Rotterdam
2005 Technology Diffusion in Product Design Small selection of articles in Product Proefschrift (PhD Thesis)Wim Poelman 140 pagina’s TU Delft Delft
2006 Over smaak valt te Twisten, ook in 2020 Tijdschrift Product, nr. 1 Article3 pag. MBP Rotterdam
2006 Industriële Woningbouw, een contradictio in terminis? Tijdschrift Product, nr. 3 Article3 pag. MBP Rotterdam
2005 Domotica, Technology Push of Market Pull? Tijdschrift Product, nr. 6 Article2 pag. MBP Rotterdam
2005 Het imago van Trespa Tijdschrift Product, nr. 4 Article2 pag. MBP Rotterdam
2005 De MEP 2005 Tijdschrift Product, nr. 4 Article1 pag. MBP Rotterdam
2005 Magnesium in Opmars Tijdschrift Product, nr. 4 Article2 pag. MBP Rotterdam
2005 Niet op mijn stoel zitten, jij stinkt Tijdschrift Product, nr. 2 Article3 pag. MBP Rotterdam
2005 Materials Engineering Tijdschrift Product, nr. 4 Article3 pag. MBP Rotterdam
2005 Nicheren Tijdschrift Product, nr. 4 Article2 pag. MBP Rotterdam
2005 Graduation 2004 Tijdschrift Product, nr. 1 Article3 pag. MBP Rotterdam

Academic Reputation

General:
Member of the board Cityports Academy Rotterdam2007-2008
Member advisory board Knowledge Circulation Utrecht University for Professional Education 2005-2008:
Board member Royal Institute of Engineers, Department of Industrial Design Engineering 1983-1998. Honorary member from 2000 onward
Member Pato section mechanical Engineering and Industrial Design, 1988-1998
Member General Board of Bond voor Materialenkennis 1998-2003
Member assessment committee HBO Mechanical Engineering, 1999
Chairs:
Nationaal Kunststoffencongres 2009
Conference Materials Engineering 2009 Eindhoven
Juries:
GIO Erkenningen 2008/2009 (chair) (Dutch Design awards)
PRS prize for ergonomics
Materials Engineering Prize 2009